Znajdź wysoką jakość

Zdawać by się mogło, że informatyka to dość niedawno dodany dylemat w murach szkoły, aczkolwiek nic bardziej mylnego, gdyż prymarne lekcje pokazywały się cyklicznie w dwóch liceach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wtenczas zajęcia dokonywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Tymczasem w szerszy zasięg rąk kompy rozpoczęły przybywać w latach 80 XX wieku, wówczas pecety nastąpiły się powszechne i ogólnodostępne, nazywano je wtenczas osobistymi kompami (PC). W roku 1985 okazał się główny ogólnopolski plan edukacji informatyki w liceach, przygotowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne a także uprawomocniony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Prymarne treningi w murach szkoły były poświęcone głównie projektowaniu pecetów, na okoliczność, iż nie było software praktycznego jak również szkoleniowego oraz nie istniała jeszcze wówczas sieć komputerowa.

Gdy później ukazało się już oprogramowanie faktycznie bardziej aplikacyjne, wtedy powiększało się zainteresowanie aplikacjami. Natomiast w podstawówce kładziono już rozszerzony nacisk na czynności wyszukiwania a także użytkowania notatek a także tak też się robi po dzień dzisiejszy.